سفارش تبلیغ
صبا
اساس دانش بردباری است . [امام علی علیه السلام]